Ağlar İnler Payine Yüzler Sürer Gönlüm Gözüm

Nutuk sahibi: Danişî Ali İlmi Dede

Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm
Hak-i pâye âh-u eşkim arz ider gönlüm gözüm

Dîde vü dilde hayal-i çeşm-ü lalin var iken
Nergis ile goncaya kılmaz nazar gönlüm gözüm

Ben nice nâlân ü giryân olmayam ey Dânişî
Macerâ-yı zâr-ı aşkı fâş ider gönlüm gözüm

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler