Ağlar İnler Payine Yüzler Sürer Gönlüm Gözüm

Güftekârı: Danişî Ali İlmi Dede

Bu sayfada Danişî Ali İlmi Dede tarafından kaleme alınan Ağlar İnler Payine Yüzler Sürer Gönlüm Gözüm nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm
Hak-i pâye âh-u eşkim arz ider gönlüm gözüm

Dîde vü dilde hayal-i çeşm-ü lalin var iken
Nergis ile goncaya kılmaz nazar gönlüm gözüm

Ben nice nâlân ü giryân olmayam ey Dânişî
Macerâ-yı zâr-ı aşkı fâş ider gönlüm gözüm

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 1