Cânımın Cânânı Hû'dur

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Canımın cananı Hu'dur sırrımın sultanı Hu
Kalbimin mihmanı Hu'dur derdimin dermanı hı

Hu hüviyet goncasıdır glistan-ı vahdetin
Bülbülü Hu söyler anın bağı Hu bostanı Hu

Kenz-i mahfi'nin kavi miftahı Hu'dur ey gönül
Gayb-i mutlak sırrının peydası Hu'dur pinhanı Hu

Dürr-i vahdet isteyen dalsın hakikat bahrine
Dürr-i Hu'dur çün hakikat bahrinin mercanı Hu

Nakş olaldan dilde Hu ağyarı görmez gözlerim
Kapladı envar ile afakı Hu ekvanı Hu

Doludur Hu'nun hevasıyla zemin-ü asuman
Anın için döndürür eflaki Hu insanı Hu

Vav'ı yokdur Hayy-ı Hu'nun aslı çün bir halkadır
Gösterir ol halkada aşıklara seyranı Hu

Hu ile feth oldu çün milk-i a'mâ aşıklara
Ma'nide meydan-ı aşkın topu Hu çevganı Hu

İsmi Azam gizlidir "he"sinde "Allah isminin
Sana izhar eyledi muzmer iken ol şanı Hu

Her ne istersen muradın "hu"dan iste Nuri'ya
Çün saadet kânı Hu'dur Rahmetin ummanı Hu

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler