Yanmaktan Usanmazam Mevlam

Güftekârı: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Bu sayfada Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz. tarafından kaleme alınan Yanmaktan Usanmazam Mevlam nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yanmaktan usanmazam pervâne miyim bilmem
Hiç sonunu saymazam divâne miyim bilmem

Dil-hâne harâb oldu yıkıldı türap oldu
Her cânibi bâb oldu vîrâne miyim bilmem

Her şâm u seherde zârım gûş eylemez ol yârim
Bakmaz bana hünkârım bîgâne miyim bilmem

Kalbimde ocağım var sînemde de dağım var
Âteşte durağım var hep yâne miyim bilmem

Nûrî dem-i dehşette bahr-i gam-firkatte
Ka’r-ı yem-i hayrette dürdâne miyim bilmem

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/02/yanmakdan-usanmazam-pervanemiyem-bilmem.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 3