Noldu Bu Gönlüm

Nutuk sahibi: Hacı Bayrâm-ı Velî

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Gerçi ki kandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendine buldu kendine buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm

Sevdayı a'zam sevdayı a'zam
Bana koluptur Arş-ı muazzam
Mesken-i canan mesken-i canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

El-fakrü fahri el-fakrü fahri
Demedi mi alemlerin fahri
Fakrını zikrin fakrını zikrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Seyr-i billahtır seyr-i billahtır
Lima Allah'tır fena fillahtır
Ayinesinde ayinesinde
Gerd-i sivayı buldu bu gönlüm

Bayramı imdi Bayramı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/02/dost-ile-bayram-kld-bu-gonlum.html

Güncellemeler - Talepler