Çıkıp Hüccâc İle Gitmek

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hisar-Bûselik

beste sayfası ›
Bestekârı: Halil Çay
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler