Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bir gece Muhammed’e,
Çalap’dan geldi Burak,
Seni okur Zül-Celâl,
Ne durursun kıl hazırlık.

Sallallahu ala Muhammed,
Sallallahu aleyhi ve sellem,

Geldi Cibril Hazreti
Getirdi Burak atı
Nurdan idi hil'ati
Gözü gevher, yüzü ak

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Kadem bir taşa bastı
Taş koştu bile vardı
Dur yâ mübarek dedi
Öyle kaldı muallâk

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Göklere haber oldu
Yer ü gök şadlı kıldı
Dediler Ahmed geldi
Arz oldu sekiz uçmak

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Hep melekler geldiler
Burak'dan indirdiler
Yüzünü döndürdüler
Ol dem yürüdü yayan

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Çün geçdi felekleri
Hak dedi ki gel beri
Kaldırdım perdeleri
Hemen cemâlime bak

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Cemalim sana ayan
Gösterem bellü beyân
İn Burak'dan ol yayan
Arşıma basgıl ayak

Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem

Nice bin yıllık yola
Bir anda vara gele
Yunus ey dür kim ola
Ol Muhammed’dir mutlak

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı