Dil Çün Hüseyn'e Mübtelâdır

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Eviç Bûselik

beste sayfası ›
Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler