Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik

Güftekârı: Mirâtî

Bu sayfada Mirâtî tarafından kaleme alınan Amenna Söyledik Hem İkrar Ettik nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik
Erenler bezminde "lâ şek"cesine
Bâğ-ı ma'rifetde yetiştik bittik
Bûy aldık bir gülden çiçekcesine

Gel gönül ârif ol haddini bil sen
Semî'dir Basîr'dir etme şek gümân
"El hakku ezhârun mine'ş şems" iken
Sofu inâd eder eşşekcesine

Söylesem kelâmım gelmez takrîre
Nutk-i derûnumuz sığmaz tefsîre
Îmân ettik ikrâr verdik bir pîre
Er evlâdı eriz gerçekcesine

Mir'âtî sözlerin gizli muammâ
"Ulu'l-ebsâr" olanlara hüveydâ
Elsiziz belsiziz dilsiziz ammâ
Gezeriz âlemde erkekcesine

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/01/amenna-soyledik-ikrar-eyledik.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hüseyin Sebilci 2