Azrâil Gelince Sana Sözün Söyle Can Dostuna

Nutuk sahibi: Abdullah Nâci Kırışka

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Dursun Çakmak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler