Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Nice bir besleyesin bu kaddile kâmeti
Düşdün dünya zevkîne unutdun kıyâmeti

Kerâmetim var diyen halka sâlûsluk satan
Nefsin müslümân itsün vârısa kerâmeti

Yunus imdi sen dahi gerçek erden olagör
Gerçek erenler imiş cümlenin ziyâreti

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Bûselik Ali Şirüganî Dede 4