Bûselik İlâhi

Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti

Bestekârı: Ali Şirüganî Dede

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti güftesinin, Bûselik makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Nice bir besleyesin bu kaddile kâmeti
Düşdün dünya zevkîne unutdun kıyâmeti

Kerâmetim var diyen halka sâlûsluk satan
Nefsin müslümân itsün vârısa kerâmeti

Yunus imdi sen dahi gerçek erden olagör
Gerçek erenler imiş cümlenin ziyâreti