Rabbimiz İhsan Eder Bi-hikmeti İsmillâh

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Rabbimiz İhsan Eder Bi-hikmeti İsmillâh nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Rabbimiz ihsân eder
Bi hikmeti bismillah
Her işi âsân eder
Bi izzeti bismillah

Dağı taşı düz eder
Geceni gündüz eder
Bir ecrini yüz eder
Bi kuvveti bismillah

Kur'ân'dan bir âyettir
Ahkâma riâyettir
Mevlâ'dan inâyettir
Bi kudreti bismillah

Miftâhıdır kitâbın
Hakk'a varır hitâbın
Kolaylaşır şitâbın
Bi devleti bismillah

Rabbimizin adıdır
Ta'zîm ile yâdıdır
Gönlümüz murâdıdır
Bi hurmeti bismillah

Şeytân hemen def'olur
Günâhların ref'olur
Zikreden şeref bulur
Bi rif'ati bismillah

Aşkî'yi mesrûr eder
Sa'yini meşkûr eder
Zenbini mağfûr eder
Bi rahmeti bismillah

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 377

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/Bismillah.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ Kudümzen Necdet Tanlak 8