Dağlar İle Taşlar İle

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Dağlar İle Taşlar İle nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlâm seni

Sular dibinde mâhî ile sahrâlarda âhû ile
Abdâl olup Yâ Hû ile çağırayım Mevlâm seni

Gökyüzünde Îsâ ile Tûr dağında Mûsâ ile
Elimdeki âsâ ile çağırayım Mevlâm seni

Derdi öğüş Eyyûb ile gözü yaşlı Ya'kûb ile
Ol Muhammed mahbûb ile çağırayım Mevlâm seni

Hamd ü şükrullah ile vasf-ı "kul hüvallah" ile
Dâimâ zikrullah ile çağırayım Mevlâm seni

Bilmişim dünyâ hâlini terk etdim kîl ü kâlini
Baş açık ayak yalını çağırayım Mevlâm seni

Yûnus okur diller ile ol kumru bülbüller ile
Hakk'ı seven kullar ile çağırayım Mevlâm seni

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/03/daglar-ile-taslar-ile-cagraym-mevlam.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Kutbi Dede 4