Çok Zamandır Görmedim Zîbâ Cemâlin Yâ Hüseyn

Güftekârı: Necef Efendi

Bu sayfada Necef Efendi tarafından kaleme alınan Çok Zamandır Görmedim Zîbâ Cemâlin Yâ Hüseyn nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Eserin güfteleri henüz girilmemiştir.

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen Şaban Keşkeş 1