Çok Zamandır Görmedim Zîbâ Cemâlin Yâ Hüseyn

Nutuk sahibi: Necef Efendi

Çok zamandır görmedim zibâ Cemalin Ya Hüseyn
Ol sebebden oldu çeşmim çeşme-yi derya Hüseyn

Kerbelâ-yı aşk içinde baş açık abdâlın var
Sineme çekdim elifler kâmetin çün ya Hüseyn

Sen kemân ebru gamından atmaya ah okların
Başıma kirş eyledim kaddimi kıldım ya Hüseyn

Hulk ile sen Hayderisin hem müjendir zülfikar
Bu necef kemter kulun kanber gibidir ya HüseynKayıtlar

Güncellemeler - Talepler