Cennette Bitmiştir İman Budağı

Nutuk sahibi: Derviş Yunus

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler