Çağırdın Geldik Bizi Aşkınla Olduk Deli

Nutuk sahibi: Hafız Tevfik Çapacı

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Tanbûri Sadun Aksüt
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler