Âlemleri Nur Eyledi Didâr-ı Muhammed

Nutuk sahibi: İsmail Hakkı Bursavî

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hicazkâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Halil Çay
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler