Ey Benim Devletli Sultanım

Güftekârı: Müctebâ Ramazanoğlu

Bu sayfada Müctebâ Ramazanoğlu tarafından kaleme alınan Ey Benim Devletli Sultanım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey benim devletli Sultânım Muhammed Mustafâ
Tâ ezel Mahbûb-i Cânânım Muhammed Mustafâ 

Nura garkettin semâvât-ü zemini serteser,
Tal'atınla şems-i tâbânım Muhammed Mustafâ

Dâimâ bülbül gibi feryâd-ı efgân eylerim
Aşıkım gül rûyine cânım Muhammed Mustafâ

Hubb-i zât akdesinle yâratıldı dü cihan
Ateş-i aşkınla suzanım Muhammed Mustafâ

Bâb-ı lütfundan beni tard etme ey Kenzü'l-kerem
Havf-i Yezdân ile lerzânım Muhammed Mustafa

Dest-i girim ol, şefaat eyle Allah aşkına
Bikesim mağrûk-i isyanım Muhammed Mustafâ

Bendenizdir Mücteba, mahşerde rahmet hâline
El-meded ey Şâh-ı zişanım Muhammed Mustafâ

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/11/ey-benim-devletli-sultanim-muhammed-mustafa.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Hüseyin Sebilci 7