Buyruğun Tut Rahman'ın

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Buyruğun tut Rahmân’ın tevhîde gel tevhîde
Tâzelensin îmânın tevhîde gel tevhîde

Yaban yerlere bakma cânın odlara yakma
Her gördüğüne akma tevhîde gel tevhîde

Mâsivâdan gözün yum ne umarsan Hakk’dan um
Gitsin gönülden hümûm tevhîde gel tevhîde

Zâhirde kalan kişi güç etme âsân işi
Gider gayri teşvîşi tevhîde gel tevhîde

Şirki başdan savarsan Hakk bilmeye iversen
Yaradan’ı seversen tevhîde gel tevhîde

Emri yerine getir erkenden işi bitir
Sıdk ile îmân getir tevhîde gel tevhîde

Sen seni ne sanırsın fânîye dayanırsın
Üş bir gün uyanırsın tevhîde gel tevhîde

Uyanagör gafletden geç bu fânî lezzetden
İç kevser-i vahdetden tevhîde gel tevhîde

Hüdâyî’yi gûş eyle şevke gelip cûş eyle
Bu kevserden nûş eyle tevhîde gel tevhîde

Güncellemeler - Talepler