Müştakım Yare Yok Mu Bir Çâre

Nutuk sahibi: Hz. Visâli

Müştâkım yâre
Yok mu bir çare 
Oldum âvare
Aşkın elinden

Aşık-ı zarım
Artar firakım
Derd ü bimarım
Aşkın elinden

Firkatin vuslat
Mihnetin sıhhat
Zilletim izzet
Aşkın elinden

Eyle gel sakî
İçelim safi
İçegör sofî
Aşkın elinden

Uğrayan derde
Ağlar seherde
Söyler her yerde
Aşkın elinden

Yandı pervane
Uçtu mestane
Oldu divane
Aşkın elinden

Terk et hayali,
Fehmet kemali,
Buldu Visali
Aşkın elinden

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı