Yine Şâban Mahı İrdi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Yine Şâban Mahı İrdi nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yine Şaban mahı irdi
Habibullah mahım dedi

Hakkın rahmeti irişti,
Bihamdillah bihamdillah

Şaban ayında ol saim
Tutasın şer'imi kaim

Şefaat size edeyim
Bihamdillah bihamdillah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî ? 4