Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir Fatih-i Hayber

Nutuk sahibi: Şeyh Sükûtî Mürteza Baba Efendiyyül Sâdî

Ebubekir, Ömer, Osman
Ali'dir Fâtih-i Hayber
Ki bunlar Ahmed'in yâri
Cihâna geldiler server

Kelâmullah eder tastik
Bunların şânını mutlak
Cenâb-ı Hak huzurunda
Bunlardır cümleden ekber

Revâfiz kavmi hiç sevmez
Ali'den evvel üç yârı
Cehâlet oduna yanmış
Münâfık cinsi bed ahter

Sükûti bir garib edna
Eder evsâfını her dem
Yolunda cân ü baş verse
Revâdır böyle bir kemter

Güncellemeler - Talepler