Ya Vasia'l Mağfiret

Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Bu sayfada İbrahim Hakkı Erzurumi Hz. tarafından kaleme alınan Ya Vasia'l Mağfiret nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yâ vasia'l mağfiret
Hâlime senden meded
Yâ sâbıka'l merhamet
Hâlime senden meded

Kapuna geldim garîp
Maksûdum eyle nasîb
Entes semiâ'l mücib
Hâlime senden meded

Gayrı kapu bilmezem
Sırrı ayan kılmazam
Kapundan ayrılmazam
Hâlime senden meded

Hakkı'yı reddeyleme
Yoluna seddeyleme
Lafzını addeyleme
Hâlime senden meded

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Zekai Dede Efendi 2