Ya Vasia'l Mağfiret

Nutuk sahibi: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.

Yâ vasia'l mağfiret
Hâlime senden meded
Yâ sâbıka'l merhamet
Hâlime senden meded

Kapuna geldim garîp
Maksûdum eyle nasîb
Entes semiâ'l mücib
Hâlime senden meded

Gayrı kapu bilmezem
Sırrı ayan kılmazam
Kapundan ayrılmazam
Hâlime senden meded

Hakkı'yı reddeyleme
Yoluna seddeyleme
Lafzını addeyleme
Hâlime senden meded

 

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı