Donandı Her Yer Kandiller İle

Güftekârı: ?

Bu sayfada Donandı Her Yer Kandiller İle nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Donandı her yer kandiller ile
Doldu camiler efendim mü’minler ile
Zikr ü tesbihler sâf diller ile
Sana eylerler efendim Şehr-i Ramazan
Hoş sefa geldin efendim Şehr-i Ramazan

Aylar sultanı canlar cananı
Çok şükür geldi efendim Şehr-i Ramazan
Zikr ü ibadet müminler ile
Sana eylerler efendim Şehr-i Ramazan
Hoş sefa geldin efendim Şehr-i Ramazan

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran ? 2