Acemaşîran İlâhi, Sofyan

Donandı Her Yer Kandiller İle

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Donandı her yer kandiller ile
Doldu camiler efendim mü’minler ile
Zikr ü tesbihler sâf diller ile
Sana eylerler efendim Şehr-i Ramazan
Hoş sefa geldin efendim Şehr-i Ramazan

Aylar sultanı canlar cananı
Çok şükür geldi efendim Şehr-i Ramazan
Zikr ü ibadet müminler ile
Sana eylerler efendim Şehr-i Ramazan
Hoş sefa geldin efendim Şehr-i Ramazan

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı