Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank

Güftekârı: El-hâc Muhammed Perişan Baba

Bu sayfada El-hâc Muhammed Perişan Baba tarafından kaleme alınan Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Subh u şam ey gönül çekelim gülbank
Hayırlar fetholsun şerler defolsun
Niyaz et muradın Mevla'dan iste
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Seher vaktinde durup duaya
El kaldırıp yüzün çevir semaya
Sıdk ile yalvar ol gâni Mevlâ'ya
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Akîlsen âlemde uyma kallâşa
Beyhûde yerlere çıkma savaşa
Var türaba yüz sür Hacı Bektâş'a
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Bin bir ismin biri Kâdi-yül-Hacât
Ondan hâsıl olur her türlü necât
Yere yüzler sürüp eyle münâcât
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Perîşan fetheyle hayra dehânı
Daima zikretsin Hakk'ı zebânın
Eşiğine baş koy Hacı Bektâş'ın
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Zâvil Trakya Bektaşileri 8