Zâvil Nefes

Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank

Bestekârı: Trakya Bektaşileri

Güftekârı: El-hâc Muhammed Perişan Baba

Bu sayfada Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank güftesinin, Zâvil makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Subh u şam ey gönül çekelim gülbank
Hayırlar fetholsun şerler defolsun
Niyaz et muradın Mevla'dan iste
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Seher vaktinde durup duaya
El kaldırıp yüzün çevir semaya
Sıdk ile yalvar ol gâni Mevlâ'ya
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Akîlsen âlemde uyma kallâşa
Beyhûde yerlere çıkma savaşa
Var türaba yüz sür Hacı Bektâş'a
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Bin bir ismin biri Kâdi-yül-Hacât
Ondan hâsıl olur her türlü necât
Yere yüzler sürüp eyle münâcât
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Perîşan fetheyle hayra dehânı
Daima zikretsin Hakk'ı zebânın
Eşiğine baş koy Hacı Bektâş'ın
Hayırlar fetholsun şerler defolsun