Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma

Güftekârı: Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)

Bu sayfada Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s) tarafından kaleme alınan Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin dîdârından ayırma

Sararuben solup döndüm hazâna
İlâhî hazânımı daldan ayırma

Seni sevmek benim dînim îmânım
İlâhî dîni îmândan ayırma

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam
İlâhî yaprağım gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlâhî bülbülüm gülden ayırma

Balığın cânını suda dediler
İlâhi balığım gölden ayırma

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlâhî kulu sultândan ayırma

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/05/ey-allahm-beni-senden-ayrma.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam Hulûsi Gökmen 6