Cenab-ı Pâkine Lâyık Âmel Yok

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Karcığar

beste sayfası ›
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler