Karcığar İlâhi, Ağırdüyek

Cenab-ı Pâkine Lâyık Âmel Yok

Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler