Dolap N'için İnilersin

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Dolap N'için İnilersin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Dolap niçin inilersin
Derdim vardır inilerim
Ben Mevla'ya âşık oldum
Anın için inilerim

Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Anın için inilerim

Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım yoldular
Dolaba lâyık gördüler
Anın için inilerim

Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben Mevlâ'ya duâcıyım
Anın için inilerim

Dağdan kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Ben bir usanmaz ozanım
Anın için inilerim

Dülgerler her yanım yoldu
Her azam yerine kondu
Bu iniltim Hakk'dan geldi
Anın için inilerim

Suyu alçaktan çekerim
Çeker yükseğe dökerim
Ben Mevlâ'yı zikrederim
Anın için inilerim

Âşık Yûnus ider âhı
Gözyaşı siler günâhı
Hakk'a âşıkam billahi
Anın için inilerim

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/02/dolap-nicin-inilersin.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ Albay Selahaddin 1