Sînin İçre Bedr Olan Mâhın Nedir

Nutuk sahibi: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı