Ehl-i Hakk'a Sıdk İle Bel Bağlayan Âgâh Olur

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler