Aşkınla Yandır Sultânım Allah

Nutuk sahibi: Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Doğan Ergin
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler