Behey Bülbül Nedir Feryâd

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Beyâtîaraban

beste sayfası ›
Bestekârı: Doğan Ergin
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler