Allahümme Salli Ale'l Mustafa

Nutuk sahibi: ?

Allahümme salli alel Mustafa
Bedi'il cemali ve bahr-il vefâ
Ve salli aleyhi kemâ yembeği
Es sadık Muhammed aleyhisselam

Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler