Mahûr Şu'ûl, Sofyan

Allahümme Salli Ale'l Mustafa

Bestekârı: Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi

Nutuk sahibi: ?

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Allahümme salli alel Mustafa
Bedi'il cemali ve bahr-il vefâ
Ve salli aleyhi kemâ yembeği
Es sadık Muhammed aleyhisselam

Meşk Tarihi Kayıt
22 Ağustos 2016 / 13. Parça []
19 Zilka'de 1437
14 Kasım 2016 / 15. Parça []
14 Safer 1438
2 Ocak 2017 / 15. Parça []
4 Rebî'ul-âhir 1438
13 Ocak 2014 / 9. Parça []
12 Rebî'ul-evvel 1435
30 Aralık 2013 / 17. Parça []
27 Safer 1435
30 Ocak 2017 / 14. Parça []
3 Cemâzil-evvel 1438
1 Mart 2010 / 12. Parça []
16 Rebî'ul-evvel 1431
22 Şubat 2010 / 6. Parça []
9 Rebî'ul-evvel 1431
3 Nisan 2017 / 13. Parça []
7 Recep 1438
22 Mayıs 2017 / 13. Parça []
26 Şa'bân 1438
29 Mayıs 2017 / 7. Parça []
4 Ramazan 1438
23 Mart 2009 / 15. Parça []
27 Rebî'ul-evvel 1430
16 Mart 2009 / 16. Parça []
20 Rebî'ul-evvel 1430
14 Ağustos 2017 / 11. Parça []
22 Zilka'de 1438
3 Şubat 2014 / 16. Parça []
3 Rebî'ul-âhir 1435
3 Mart 2014 / 16. Parça []
2 Cemâzil-evvel 1435
13 Kasım 2017 / 12. Parça []
24 Safer 1439
27 Kasım 2017 / 13. Parça []
9 Rebî'ul-evvel 1439
19 Mart 2018 / 12. Parça
3 Recep 1439
26 Mart 2018 / 14. Parça
10 Recep 1439
30 Temmuz 2018 / 12. Parça
18 Zilka'de 1439
17 Mart 2014 / 16. Parça []
16 Cemâzil-evvel 1435
4 Şubat 2019 / 12. Parça []
29 Cemâzil-evvel 1440
25 Şubat 2019 / 15. Parça []
20 Cemâzil-âhir 1440
29 Nisan 2019 / 17. Parça []
24 Şa'bân 1440
28 Ekim 2019 / 11. Parça []
1 Rebî'ul-evvel 1441
23 Aralık 2019 / 13. Parça []
26 Rebî'ul-âhir 1441
30 Aralık 2019 / 12. Parça []
4 Cemâzil-evvel 1441
6 Ocak 2020 / 12. Parça []
11 Cemâzil-evvel 1441
24 Şubat 2020 / 13. Parça []
1 Recep 1441
16 Şubat 2009 / 13. Parça []
21 Safer 1430
29 Aralık 2008 / 10. Parça []
2 Muharrem 1430
13 Haziran 2022 / 15. Parça []
14 Zilka'de 1443
23 Ocak 2012 / 11. Parça
1 Rebî'ul-evvel 1433
10 Mart 2008 / 5. Parça
3 Rebî'ul-evvel 1429
24 Mart 2008 / 13. Parça
17 Rebî'ul-evvel 1429
2 Haziran 2008 / 11. Parça
28 Cemâzil-evvel 1429
25 Ağustos 2008 / 11. Parça
23 Şa'bân 1429
14 Haziran 2010 / 11. Parça
3 Recep 1431
7 Şubat 2011 / 13. Parça []
4 Rebî'ul-evvel 1432
4 Nisan 2011 / 13. Parça []
1 Cemâzil-evvel 1432
12 Nisan 2010 / 14. Parça []
28 Rebî'ul-âhir 1431
23 Ocak 2023 / 11. Parça []
2 Recep 1444
13 Mart 2023 / 13. Parça []
21 Şa'bân 1444
27 Şubat 2023 / 8. Parça []
7 Şa'bân 1444
26 Haziran 2023 / 13. Parça []
8 Zilhicce 1444
26 Nisan 2010 / 16. Parça []
13 Cemâzil-evvel 1431
7 Mart 2011 / 13. Parça []
2 Rebî'ul-âhir 1432
28 Kasım 2022 / 13. Parça []
5 Cemâzil-evvel 1444
10 Eylül 2007 / 17. Parça []
28 Şa'bân 1428
17 Eylül 2007 / 11. Parça []
6 Ramazan 1428
11 Eylül 2023 / 12. Parça []
26 Safer 1445
2 Ağustos 2010 / 13. Parça []
22 Şa'bân 1431
27 Aralık 2010 / 12. Parça []
21 Muharrem 1432

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı