İster İsen Bulasın Cananı Sen

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan İster İsen Bulasın Cananı Sen nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

ster isen bulasın cânânı sen
Gayra bakma sende iste sende bul
Kendi mir’atında gözle anı sen
Gayra bakma sende iste sende bul

Her sıfat kim sende var izle anı
Gör ne sırdan feyz alır gözle anı
Erişince zâtına özle anı
Gayra bakma sende iste sende bul

Kenz-i mahfî âşikâr hep sendedir
Yaz u kış leyl ü nehâr hep sendedir
İki âlemde ne var hep sendedir
Gayra bakma sende iste sende bul

"Men 'aref" sırrına er ko gafleti
Gör ne remz eyler bu insân sûreti
Haşr ü neşr ile tamuyu cenneti
Gayra bakma sende iste sende bul

Haşr‐ı sûrî hâlin inkâr eyleme
Gülşen iken yerini hâr eyleme
Enfüs ü âfâkı bil âr eyleme
Gayra bakma sende iste sende bul

Zât‐ı Hakk’ı anla zâtındır senin
Hem sıfâtı hep sıfâtındır senin
Sen seni bilmek necâtındır senin
Gayra bakma sende iste sende bul

Sûreti terk eyle ma'nâ bulagör
Ko sıfâtı bahr‐ı zâta dalagör
Ey Niyâzi şark u garba dolagör
Gayra bakma sende iste sende bul

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/04/ister-isen-bulasin-canani-sen.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemkürdî Yalçın Tura 3