Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Gülenler gülsün Dost bizim olsun
Nâdân ne bilsin bizi bilen var

Ko gülen gülsün Hakk bizim olsun
Gâfil ne bilsin Hakk'ı sever var

Girdik bu yola aşk ile bile
Gurbetlik ile bizi salar var

Bu yol uzakdır menzili çokdur
Geçidi yokdur derin sular var

Her kim âşıkdır yolda sâdıkdır
Sâdık olana anda neler var

Her kim merdâne gelsin meydâne
Kalmasın yâne kimde hüner var

Yûnus sen bunda meydân isteme
Meydân içinde merdâneler var

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/02/yar-yuregim-yar-gor-ki-neler-var.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Zâvil ? 4
Şehnazbuselik Hacı Nâzif Bey 9