Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var

Gülenler gülsün Dost bizim olsun
Nâdân ne bilsin bizi bilen var

Ko gülen gülsün Hakk bizim olsun
Gâfil ne bilsin Hakk'ı sever var

Girdik bu yola aşk ile bile
Gurbetlik ile bizi salar var

Bu yol uzakdır menzili çokdur
Geçidi yokdur derin sular var

Her kim âşıkdır yolda sâdıkdır
Sâdık olana anda neler var

Her kim merdâne gelsin meydâne
Kalmasın yâne kimde hüner var

Yûnus sen bunda meydân isteme
Meydân içinde merdâneler var

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/02/yar-yuregim-yar-gor-ki-neler-var.html

Güncellemeler - Talepler