A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım

Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)

Bu sayfada Hz. Yunus (k.s) tarafından kaleme alınan A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
İsmin Ganî Settâr iken
Ya ben kime yalvarayım

Her dem aba-pûş eyleyen
Türlü derde dûş eyleyen
Yunus'u bî-hûş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Acemaşîran Zekai Dede Efendi 3
Nevâ ? 4