A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
İsmin Ganî Settâr iken
Ya ben kime yalvarayım

Her dem aba-pûş eyleyen
Türlü derde dûş eyleyen
Yunus'u bî-hûş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Bestekârı: Zekai Dede Efendi
Kayıtlar
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler