Acemaşîran İlâhi

A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: Hz. Yunus (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
İsmin Ganî Settâr iken
Ya ben kime yalvarayım

Her dem aba-pûş eyleyen
Türlü derde dûş eyleyen
Yunus'u bî-hûş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım