Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda

Güftekârı: İmam Busurî

Bu sayfada İmam Busurî tarafından kaleme alınan Mevlaya Salli Ve Sellim Daimen Ebeda nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeden
'Alâ Habibike hayri'l-halkı külli-himi

E min tezekküri cirânin bi-zi-selemi
Mezecte dem'an cerâ min mukletin bi-demi

Hüve'l-Habîbü'l-lezi türcâ şefâatühû
Li-külli hevlin mine'l-ehvâli muktehami

Muhammedün Seyyidü'l-kevneyni ve's-sekaleyni
Ve'l-ferikayni min 'urbin ve min acemi

Mevlâya salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ
Ezvâcihi't-tahirât ve külli-him ecmain

Sümme'r-recâ 'an Ebibekrin ve 'an Ömeri
Ve'l-hadrâ Osmâniyâ Mevlâ Ali bi-demi

Mevlâya salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ
Eshâbihi'l-hulefâ ve külli-him ecmâ'in

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Rast Kenan Rıfaî Hz. 9