Zatını Davet Buyurdu Bu Gece Rabbül Muin

Güftekârı: ?

Bu sayfada Zatını Davet Buyurdu Bu Gece Rabbül Muin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Zatını davet buyurdu bu gece Rabb'ül Muîn
Hulle-i tac-ı Burak'ı getirip Ruh'ul Emîn

Geldi teşrif eyledi Mirâc'a Fahr'ül Mürselîyn
Nura gark oldu Efendim hem semâvat-ü zemin

Avdetinde dediler, fahr ile ashâb-ı güzîn
Es salat-ü vesselam ey Rahmetenlil Alemiyn
Kutlu olsun, ya Muhammed Mirac-ı Güzin

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Segâh Rakım Elkutlu 5