Bu Hulk İle Ey Kişi Sen Derviş Olamazsın

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hüseynî-Aşirân

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler