Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle

Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu sayfada Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kaleme alınan Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mevlâ'm senin âşıkların
Devrân ederler Hû ile
Yolundaki sâdıkların
Cevlân ederler Hû ile

Aşkın şarâbından içip
Fânî alâyıkdan geçip
Vaslın hevâsından uçup
Seyrân ederler Hû ile

Arzûlayıp dost illerin
Kokmağa ma'nâ güllerin
Açıp muhabbet yolların
Meydân ederler Hû ile

Durmaz dönerler felekler
Arz edip Hakk'a dilekler
Arşın etrâfın melekler
Cevlân ederler Hû ile

Bülbül gibi aşk bâğına
Kim düşe şevk ırmağına
Derd-i muhabbet dâğına
Dermân ederler Hû ile

Gör bülbülün sevdâsını
Gül şevkine gavgâsını
Açıp gönüller pâsını
Handân ederler Hû ile

Güller tutar elde varak
Bülbüller okurlar sebak
Her şeyde görüp nûr-ı Hak
İz'ân ederler Hû ile

Bunca merâtib geçmeği
Dost illerine uçmağı
Hakk'a erip râz açmağı
Âsân ederler Hû ile

Hurşide iltüp zerreyi
Bedr-i tamâma lem'ayı
Deryâya salıp katreyi
Ummân ederler Hû ile

Gayra Hüdâyî meyli kes
Mevlâ yeter bâkî heves
Zikrini Hakk'ın her nefes
İ'lân ederler Hû ile

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic ? 6