Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah

Güftekârı: Süleyman Nahîfi Hz.

Bu sayfada Süleyman Nahîfi Hz. tarafından kaleme alınan Bu Gülşende Hezârı Bi Nevâyım Ya Resûlallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu gülşende hezâr-ı bînevâyım yâ Resûllallah
Velî âzürde-i hâr-ı Cefâyım yâ Resûlallalh
Nola olsam devâ-cûyende-i dârû-yi ihsânm
Esîr-i derd-i aşkım müptelâyım yâ Resûlallah
Nigâh-ı şefkatinden ben garîb-i zârı dûr etme
Yolunda ben de kemter hâk-i pâyım yâ Resûlallah
Yüzüm yok arz-ı hâle arsagâh-ı haşre vardıkta
Günahkârım giriftâr-ı hevâyım yâ Resûlallah
Kerem kıl lûtf-i ihsâhmla dilşâd eyle ben zârı
Nahifi’yim kapında bir gedâyım yâ Resûlallah

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pençgâh Ali Şirüganî Dede 5