Dinin İmanın Var İse Hor Görme Gel Dervişleri

Nutuk sahibi: Yunus Emre

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler