Ben Bu Kalbimde İlahi Başka Sultan İstemem

Güftekârı: Prof. Süheyl Ünver

Bu sayfada Prof. Süheyl Ünver tarafından kaleme alınan Ben Bu Kalbimde İlahi Başka Sultan İstemem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ben bu kalbimde ilahî, başka sultân istemem
Dilrûbâsın tende cânım, başka bir cân istemem
Yok muhakkak kalmadı bende vücud-u ârizî
Her umurum sende câri, başka ünvân istemem

Yok bu âlemde görünmüş ayrı bir dîdâr-ı yâr
Nispetimsin tâ ezelden gayr-ı burhân istemem
Dîde-i hakkınla baktıkça göründü birliğin
Lâkin amma sûretimde şekl-i tâbân istemem

Ben lisânımla “Ene’l Hak” lâfzını etmem bir ân
Hâlimi cânım bilirsin lâfz-ı üryân istemem
Yok Süheyl’in hiçbir vücûdu, var olan sensin Hüdâ
Ben bunu bildikçe yârim, başka cânân istemem

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicazkâr Udi Levent Kaya 2