Derdü Gamdan Azad Et Beni Güzel Allah'ım

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Derd-ü gamdan azâd et,
Beni güzek Allah'ım
Mahzun kalbimi şâd et,
Benim güzel Allah'ım

Emr-ü nehyin tutmadım,
Doğru yola gitmedim
Ne günahlar etmedim
Benim güzel Allah'ım

Sensin ancak penâhım,
Göklere çıkar âhım,
Affet, benim günahım,
Benim güzel Allah'ım

Lûtfun çoktur bilirim,
Nimetlerin görürüm,
Allah diyip yürürüm,
Benim güzel Allah'ım

İsyanım çoktur benim,
Yanıyor kalb-ü tenim,
Affedersin eminim,
Benim güzel Allah'ım

Suçla karardı yüzüm,
Dünyayı görmez gözüm,
Affeyle, budur sözüm,
Benim güzel Allah'ım

Aşki huzura geldi,
Zulmetten nûra geldi,
Gamdan sürura geldi,
Benim güzel Allah'ım

Ferahfezâ

beste sayfası ›
Bestekârı: Udi Levent Kaya
Kayıtlar
Kayıtlar
Bestekârı: Hayati Günyeli
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı