Çün Yaratdın Bu Cihânı Ol Habîb'in Aşkına

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Aslan Hepgür
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler